Deze site is nog in "ontwikkeling"

De behandeling ( Magnetiseren)

 

De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl u (u hoeft zich hierbij niet uit te kleden) op een behandeltafel ligt of op een kruk zit.

Hierbij wordt u aangeraakt op u lichaam. Als u dat vervelend vindt kan de energie overdracht ook zonder aanrakingen plaatsvinden. De therapeut werkt ook in het energieveld rondom u heen.

Het doel is om uw energieveld te corrigeren, wat te veel aan energie is af te voeren ( bijvoorbeeld bij spanningen) en het overdragenvan positieve helende energie toe te voegen.

Hierdoor herstelt zich het energetisch evenwicht en daar door u welbevinden.

Dit corrigeren gebeurt met mijn handen.

 

Behandeling op afstand is ook mogelijk. U kunt de werking van de energie vaak voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. U kunt zich ook opgelucht voelen of opgewekt. Maar het kan ook zijn dat u niets voelt. Dit heeft geen effect op de behandeling.

 

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid.

Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl men het dagelijks leven al lang weer heeft opgepakt.

 

De duur van een behandeling varieert van vijftien tot twintig minuten en gebeurt in de tweede helft van het consult. Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overlegt de therapeut na een aantal behandelingen met de cliënt of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.

Het eerste deel van het consult bestaat uit een therapeutisch gesprek.

 

Bij het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen (uw medische voorgeschiedenis) en vraag ik u naar uw levensverhaal. Hiervan maak ik, samen met de gegevens die ik langs paranormale weg verkrijg, een persoonlijke analyse die de basis vormt van een toegespitst behandelplan voor lichaam en geest.

 

De behandelingen zelf bestaan uit een therapeutisch gesprek en energetische behandelingen.

Tijdens het gesprek werken we aan bewustwording en naar een betere balans in u leven door het zelfgenezend vermogen dat ieder mens van nature in zich heeft te activeren gevolgd door de energetische behandeling.

Copyright © All Rights Reserved