Deze site is nog in "ontwikkeling"

Wat is paranormale therapie en wat kan het voor u betekenen?

 

Deze vorm van therapie is gericht op het zelfgenezend vermogen van de mens, waarbij het doorgeven van energie een onderdeel is. Dit is een universele, oeroude behandelwijze van ziektes en aandoeningen en komt in grote verscheidenheid in veel culturen voor.

De natuurgeneeskundig therapeut werkt met universele levensenergie en kan daarmee het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Daarbij is niet het wegnemen van de klacht het belangrijkst, maar het zoeken naar en het behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van u.

 

Meerdere (lichamelijke en/of emotionele) klachten hebben soms geen duidelijke medische verklaring; men moet er zo gezegd

"maar mee leren leven". Het gebrek aan zo'n verklaring betekent echter niet dat er geen probleem, oorzaak of oplossing is. Een natuurgeneeskundig therapeut kijkt bij zijn of haar zoektocht naar de oorzaak en de oplossing van een fysiek of emotioneel

probleem naar de gehele mens met daarbij soms verrassende resultaten.

 

Naast een degelijke medische basiskennis bezit de therapeut ook vaardigheden op het gebied van ondermeer stressreductie, psychologie, psychopathologie, voeding, gesprekstechniek en coaching.

De natuurgeneeskundig therapeut kan storingen in het energiesysteem waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuigelijke vermogens als helder weten, helder zien, helder horen, helder voelen en helder ruiken.

De therapeut gaat professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.

Juist de combinatie van al die kennis en het daardoor ontstane totaalbeeld zorgt er voor dat een natuurgeneeskundig therapeut vaak kan helpen.

 

De natuurgeneeskundige therapeut werkt vanuit een holistische visie; de lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie van u worden tegelijkertijd behandeld. Komt het menselijk energiesysteem door het opheffen van storingen of door het ontvangen van helende energie weer in balans, dan brengt dat ook lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van een herstel en verbetering van welbevinden.

De therapie kan ook aanvullend, naast andere (reguliere en complementaire) therapieën worden toegepast. Het is een veilige, natuurlijke behandelwijze.

 

Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat een therapeutische behandeling ook bij jonge kinderen, dieren, en planten objectief aantoonbare effecten heeft; suggestie en placebo-effect verklaren de werkzaamheid van deze therapie blijkbaar niet.

Verder wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie.

 

Veel cliënten ervaren na de behandelingen een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

 

De therapie kan, in overleg met de behandelend arts, ook ondersteuning bieden bij de afbouw van medicatie voor bijvoorbeeld pijnbestrijding of antidepressiva.

 

Deze vorm van therapie is sinds 1993 gelegaliseerd en wordt door veel ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Copyright © All Rights Reserved